Kontakt

Så här kan man få kontakt med mig:

fabian.nordenfur@gmail.com
0703 85 29 59
@skabbmask